FAR

Vi kan stolt berätta att föreningen för en tid sedan blivit certifierad för att ta emot deltagare som förskrivits fysisk aktivitet på recept "FAR" i vår verksamhet. Det finns alltmer belägg för att fysisk aktivitet och vistelse i naturen leder…

Vi kan stolt berätta att föreningen för en tid sedan blivit certifierad för att ta emot deltagare som förskrivits fysisk aktivitet på recept "FAR" i vår verksamhet. Det finns alltmer belägg för att fysisk aktivitet och vistelse i naturen leder till ett friskare liv. Många av våra medlemmar upplever vistelsen i hagen och närheten till getterna som välgörande och en anledning att ta sig ut i naturen. Därför vill vi göra hagen tillgänglig för människor som av en eller annan anledning sökt hjälp hos vården. Aktiviteten riktar sig både mot barn och vuxna. Fråga din vårdkontakt vid nästa tillfälle om du tror att detta kan vara något för dig!

Om du via din vårdkontakt fått recept på fysisk aktivitet hoppas vi att du hittar till oss. Du finner mer information om våra aktiviteter kopplade till FAR via farledare.se

Läs mer om getyoga via FAR:

https://www.farledare.se/sok/ad/yoga-ute,107/get2gether,1781

Läs mer om getpromenader via FAR:

https://www.farledare.se/sok/ad/Promenader,67/get2gether,1782